Трудова злополука

Post Reply
User avatar
administrator
Site Admin
Posts: 25
Joined: Wed Jan 08, 2020 10:54 am

Трудова злополука

Post by administrator »

В случай че злополуката е призната като трудова пострадалият има правото от деня на констатацията обезщетение в размер на 80% от средния му доход от последните 360 дни преди трудовата злополука за срок до 78 седмици. Наетите лица в Германия се ползват със специална защита. Така те са осигурени срещу злополуки и професионални заболявания от работодателя си не само по време на работа, но и по време на командировки и придвижване до работното място. За справяне с трудови злополуки има специални регламенти. Един е от решаващо значение: След инцидент по време на работа, за разлика от разпоредбите в България, трябва да бъде потърсен т.нар.“D” лекар. Той е специално квалифициран за лечение на трудови злополуки. Той е отговорен и за уреждане на отношенията с компетентните професионални сдружения, в които трябва да се докладват инцидентите на работното място. Професионалните съюзи са носители на задължителната застраховка срещу злополука за компанията. Вноски за задължителната застраховка срещу злополука се заплащат от работодателите. Това – в сравнение с България и други страни – е особеност в германската система за социално осигуряване. Какво е „D” лекар? - Ein Durchgangsarzt – kurz: D-Arzt специалист по хирургия с фокус върху травматологията или специалист по ортопедия и травматология с допълнителното наименование "Специална травмахирургия", получил специално одобрение от националните асоциации на Германското социално злополука (DGUV). Той отговаря за третирането на трудови злополуки и пътни произшествия.. По принцип всеки служител е застрахован по закон. Самостоятелно заетите лица могат да станат доброволни членове на професионално сдружение; дори и тогава д-лекарите са отговорни.

Post Reply