Уволнение пoради болест – възможно и законно ли е това?

Post Reply
User avatar
peuq
Posts: 5
Joined: Wed Jan 08, 2020 8:18 pm

Уволнение пoради болест – възможно и законно ли е това?

Post by peuq »

Често дискутирана тема е уволнението при болест. Че болестта предпазва от уволнение е много погрешна и разпространена теория. Точно обратното: Болестта може да бъде причина за уволнение.
До колко уволнението поради болест е възможно зависи до голяма степен от това, колко често и за колко време служителят отсъства - и дали той може да продължи да върши работата си в бъдеще.
Законът за защита при уволнение (KschG) определя три важни изисквания за прекратяване на трудовото отношение поради болест:
🌡Значително увреждане на интересите на работодателя
Болестта трябва да има значително отрицателно въздействие върху оперативните или икономическите интереси на работодателя.
🌡 Отрицателна здравна прогноза
Трябва да има т.н. отрицателна здравна прогноза, че служителят ще продължи да боледува дълго време или често в бъдеще.
🌡Прекратяването на трудовото отношение като последно средство (Ultima-ratio-Prinzip)
Работодателят е длъжен да провери, дали няма други начини, с които да предодврати уволнението, ако няма такива, чак тогава може да уволни работещият.
🌡 Интереси
Работодателят трябва да докаже, че продължаващата заетост на служителя е неразумна и че неговият интерес (уволнение) надвишава интереса на служителя (продължаваща заетост).
Aко тези 4 изисквания са изпълнени, тогава работодателят има право да Ви уволни поради болест.
За уволнение поради лични причини или поради болест, обикновено няма т.н. Sperre от агенцията по заетостта за обезщетения за безработица.
Attachments
200789460_956732011790524_4985722846230646836_n.jpg
200789460_956732011790524_4985722846230646836_n.jpg (28.63 KiB) Viewed 125 times

Post Reply