Трудов договор в Германия / Arbeitsvertrag

Post Reply
User avatar
administrator
Site Admin
Posts: 27
Joined: Wed Jan 08, 2020 10:54 am

Трудов договор в Германия / Arbeitsvertrag

Post by administrator »

Трудов договор в Германия / Arbeitsvertrag

Работодателят ви е длъжен да ви даде писмен трудов договор до 1 месец след започване на трудово правоотношение. Трудовия договор трябва да бъде подписан двустранно от вас и от вашия работодател.

Трудовият договор трябва да съдържа следните неща:

Имена и адреси на работодателя и работник
Начало и продължителност на трудовото правоотношение
Вид на дейността и описание на задълженията Ви
Работно мястo
Размер на трудовото възнаграждение (най-често брутна заплата)
Структура на трудовото възнаграждение (основна заплата и евентуални добавки и надбавки)
Работно време
Отпуск
Срокове за прекратяване на трудовия договор
Указание за приложими колективни договори или споразумения за работа и услуги между работническия съвет и ръководството на равнище предприятие

От 01.01.2020г. минималното заплащане на труда възлиза на 9.19 евро бруто на час като Комисията за минималната работна заплата (Mindestlohnkommis) препоръчва тя да достигне 9.35 евро на час.

Ако не получавате пълното полагащо ви се трудово възнаграждение:

Трябва да призовете работодаделя си писмено да заплати дължимото ви възнаграждение, като в този документ задължително определите 2-седмичен срок за заплащане на останалото полагащо ви за възнаграждение. Посочите периода на отработено време, за който предявявате иска си, както и вашата банкова сметка. Обърнете внимание на предвидения срок във вашия трудов договор за предявяване на иск.

Все пак ако това не се случи в рамките на оказания срок, може да предявите иск чрез съда по трудови спорове.<br> <span style="text-decoration: underline;">Ако не говорите достатъчно добре немски език, съдът ще назначи автоматично преводач, за да участвате в съдебния процес.</span><br> Колкото повече доказателства имате, толкова по-големи са шансовете Ви да получите дължимото възнаграждение.<br> Например правете снимки на работното си място и си записвайте дата и час, както и място на отработеното време.<br> Задължително си запазвайте фишовете за заплата.

Работно време

По закон е регламентирано, че работното време</span> не трябва да надвишава 8 часа на ден. Може да бъде удължено до 9 часа максимум при условие, че последните 6 месеца не сте надвишавали нормалния си 8 часов работен ден. Времето за почивки и пътуване не се причисляват към времето за работа.

Време за отпуск

Годишният отпуск е регламентиран във вашия трудов договор.Полагат ви се минимум 24 дни платен годишен отпуск, след изтичане на изпитателния срок, който обикновено е 6 месеца. Молбата за отпуск се подава винаги в писмена форма до Вашия работодател. Можете да избирате свободно времето за ползване на годишен отпуск, но има и изключения когато вашия работодател може да ви ограничи или откаже заявения от вас отпуск по причини свързани с функционирането на работния процес във фирмата.

Например отказ или ограничение може да има ако в същия период предявен от вас има и други работници ползващи отпуск или са си взели дни болнични за домашно лечение, както и ако фирмата в този период има много поръчки или други дейности свързани с разположението на работници. Може да прехвърлите отпуск за следваща календарна година, но трябва да го ползвате до първите 3 месеца от новата календарна година. Дни за болест по време на отпуск с предоставено медицинско свидетелство не се броят като дни от годишен отпуск.

Ако не сте използвали целият ви полагащ се годишен платен отпуск при прекратяване на трудовите ви правоотношения с работодателя, той е длъжен да ви изплатни остатъка в най-кратък срок.

информация от :arrow: :arrow: Gleichbehandlungsstelle https://www.eu-gleichbehandlungsstelle. ... t-bekommen

sandokan09
Posts: 2
Joined: Sun Jan 19, 2020 2:38 pm

Re: Трудов договор в Германия / Arbeitsvertrag

Post by sandokan09 »

ако си работил само на трудов договор през годината трябва ли да се подаде данъчна декларация :?:

xeroon
Posts: 2
Joined: Wed Jul 01, 2020 4:52 pm

Re: Трудов договор в Германия / Arbeitsvertrag

Post by xeroon »

Прекратяването на трудовото правоотношение не означава, че трябва незабавно да напуснете квартирата, в която сте настанени! Срокове важат и тук! В случай на уволнение без предизвестие, често само устно, работодателят иска веднага да се изнесете от квартирата. Не напускайте квартирата! Поискайте писмо, съобразено със законовите срокове. Потърсете помощ: обадете се в полицията, свържете се с консултативен център.

Post Reply