Шофьорска книжка в Германия

Post Reply
User avatar
administrator
Site Admin
Posts: 25
Joined: Wed Jan 08, 2020 10:54 am

Шофьорска книжка в Германия

Post by administrator »

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата шофьорска книжка в Германия, кога тряба да преминете към процецура за смяна на шофьорска книжка в Германия, кога се нуждаете от шофьорски курсове в Германия и Fahrschule, какво трябва да знаете за служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle) и мрежата RESPER?

Смяна на шофьорска книжка в Германия
При преместването си в Германия, европейските граждани, не са задължени да подновят шофьорската си книжка, която е издадена в държава членка на ЕС, с немско СУМПС (Führerschein). Книжките издадени в страна членка на ЕС, в това число и България, след 19.01.2013год. са валидни и в Германия за срок до 15 години, а издадените преди това само 10 години. Ако сте живели повече от 6 последователни месеца в Германия, т.е. имате постоянно местопребиваване (festen Wohnsitz) в страната и имате адресна регистрация в Германия, по Ваше желание Вие може да замените българската си шофьорска книжка с немска книжка (Führerschein). Процедурата по смяна на книжка се извършва във Вашата служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle), като това може да бъде Stadtverwaltung или Landratsamt в зависимост от това, къде живеете. В определени случаи може да Ви се наложи да карате Шофьорски курсове (Fahrschule) в Германия. В Германия контролните точки се броят обратно на тези в България, като при 8 наказателни точки Ви отнемат книжката.

Невалидна шофьорска книжка в Германия
Ако пребивавате постоянно в Германия, т.е. имате адресна регистрация в страната повече от 6 месеца и решите да подмените шофьорската си книжка в България, тогава Вашата шофьорска книжка ще бъде невалидна в Германия. Имайте предвид, че при управлението на автомобил без валидно свидетелство за управление в Германия е престъпление. От друга страна при подаване на документите си в България може да извършите престъпление по чл. 313 от българският наказателен кодекс – невярно деклариране, след като попълните декларацията за постоянно местопребиваване, която е задължителна при подаването на документи за шофьорска книжка в България.

Процедура по смяна на шофьорска книжка в Германия (Umschreibung)
За да стартирате процедурата по смяна на СУМПС в Германия, са Ви необходими: удостоверение за адресна регистрация (Meldebestätigung), паспортна снимка (Passbild), старата Ви шофьорска книжка, в определени случаи трябва да имате сертификат за зрение от оптика в Германия (Gutachten über das Sehvermögen), а ако подаване документи за професионални категории и удостоверение за психическа и физическа годност (Gutachten über die körperliche und geistige Eignung), не на последно място и да подадете заявление във Вашата служба за шофьорски книжки (Führerscheinstelle) и така да получите Вашата немска книжка (Führerschein).

Цена на процедурата по смяна на шофьорска книжка в Германия
Цената на сертификата за зрение от оптика (Gutachten über das Sehvermögen) варира между 5-15 евро, а цената за издаване на шофьорска книжка в страната варира между 40 до 80 евро в различните провинции.

Шофьорски курсове (Fahrschule) в Германия
Ако Ви се наложи да карате шофьорски курсове в Германия и да се запишете в Fahrschule, имайте предвид, че курса включва практически (praktische Prüfung) и теоритичен изпит (Theorieprüfung). Като курсовете са достъпни, както на немски, английски език и много други езици, но не са достъпни на български. Fahrschule в Германия може да намерите тук.

Шофьорска книжка за студенти в Германия
Посещаването на университет или училище не води само по себе си до промяна на обичайното местопребиваване на студентите. Затова и ако студентите придобият по време на обучението си шофьорска книжка в България, то тя е валидна и в страната.

Промяна на фамилно име след сключване на брак
При промяна на фамилно име след сключване на брак, СУМПС в Германия не се сменя, а самоличността се доказва с документ за самоличност.

Обмен на информация между държави в ЕС чрез мрежата RESPER
Съгласно разпоредбите на Директива 2006/126/ЕО за свидетелствата за управление на превозни средства (СУМПС) е предвидено държавите-членки на Европейския съюз да обменят помежду си информация за СУМПС чрез използване мрежата RESPER. По този начин компетентните органи на ДЧ следят за коректното издаване, подмяна или унищожаване на СУМПС, като спазват принципа на Директивата, който гласи че в рамките на ЕС никой не може да притежава повече от едно свидетелство.

Post Reply