Болничен в Германия

Post Reply
User avatar
administrator
Site Admin
Posts: 30
Joined: Wed Jan 08, 2020 10:54 am

Болничен в Германия

Post by administrator »

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашият<strong> болничен в Германия, особености на Вашият болничен лист&nbsp;в Германия, уведомление за болничен на работодател в Германия и на Вашата здравна каса в Германия (Krankenkasse)?

Уведомяване на работодателят (Krankmeldung)

Ако се чувствате болен и не може да отидете на работа, уведомете първо Вашия работодател в Германия.Вие трябва да го уведомите още преди началото на работният ден или най-късно до половин час след това, както и да му съобщите вероятната продължителност на отсъствието Ви поради временна нетрудоспособност. Имайте предвид, че не сте задължени да посочвате диагнозата си на работодателят.
За да стане уведомлението най-бързо и официално, Вие може да се обадите на Вашият директен мениджър или HR по телефона, да изпратите съобщение по телефон, whatsapp или имейл.Ако компанията Ви използва HR софтуер,Вие може да уведомите за отсъствието си и чрез него. Освен ако в договора Ви не е посочено друго, съгласно www.gesetze-im-internet.de/entgfg/__5.html служителят е длъжен да уведоми неговият работодател в Германия за отсъствието си по болест незабавно, в противен случай ще получите предупреждение за нарушаване на договора си (Аbmahnung).Препоръчително е да се опитате да запазите доказателство за това уведомление, защото в случай на необходимост тежеста на доказване за начина и датата на уведомление е за Вас. Също така имайте предид, че сроковете се броят в календарни, а не в работни дни.
В Германия може да получите Вашият болничен и онлайн без да се налага да ходите на лекар.

Издаване на болничен лист в Германия (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung-AU)

В случай на болест Вие се нуждаете от болничен лист издаден от Вашия лекар. Изпратете един екземпляр на Вашия работодател в Германия и един екземпляр на Вашата здравна каса (Krankenkasse). Третият екземпляр с отбелязаната диагноза остава за Вас, а четвъртият при личният Ви лекар. Съгласно www.gesetze-im-internet.de/entgfg/__5.html освен, ако не е посочено друго в договора Ви, трябва да представите болничният лист (AU) в рамките на 3 или 4 дни на работодателят Ви, в противен случай ще получите предупреждение за нарушаване на договора Ви (Аbmahnung). Имайте предвид, че много работодатели изискват болничният да бъде представен още на първият ден. Освен това в рамките на една седмица трябва да уведомите и Вашата здравна каса в Германия(Krankenkasse) съгласно
www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__49.html като Вие може да изпратите болничният на здравна каса в Германия(Krankenkasse) онлайн или по пощата.


Продължаване на болничен лист в Германия

Продължаването на болничният лист се извършва от лекуващият лекар, а работодателят трябва да получи новият болничен не по-късно от последният ден на първичният болничен лист.


Болничен лист по време на платен отпуск


Вие имате пълното право да излезете в болничен по време на платен отпуск, като трябва да уведомите работодателят си за това незабавно.


Изплащане на болнични в Германия до 6 седмици от работодателят


Всички служители, които са работили на трудов договор в Германия най-малко 4 седмици имат правото на изплащане на обезщетение за болест от работодателят. Въпреки заболяването си продължавате да получавате редовно заплатата от работодарелят Ви в максимален срок от шест седмици.Ако трудовото Ви правоотношение е с продължителност по-малко от 4 сецмици, обезщетението Ви за нетрудоспособност се изплаща от здравната каса. Размерът на болничният е 100% от последното брутно възнаграждание.


Изплащане на болнични в Германия след 6 седмици от здравната каса(Krankenkasse)

Ако болестта ви се проточи <strong>повече от шест седмици,здравната каса Ви изплаща така нареченото здравно обезщетение / платен отпуск по болест/. Размерът на обезщетението възлиза на 70% от брутната Ви заплатата, но не повече от 90 % от нетната Ви заплата. Това обезщетение ще Ви бъде изплатено за максимален период от 18 месеца. Вашият лекар трябва да удостовери неработоспособността Ви за този период.

Уволнение по време на болничен

Законът за защита от уволнение е приложим за работодатели в Германия освен, ако не са малки компании и трудовият договор е с продължителност по-малко от 6 седмици, в противен случай уволнение по време на болничен може да настъпи:

По оперативни причини (Betriebsbedingte Kündigung)
По лични причини (Personenbedingte Kündigung)
Ако служителят заболява многократно за кратки периоди под 6 седмици
Ако служителят заболява дългосрочно над 6 седмици (langandauernden Krankheit)
Ако служителят изпадне в продължителна нетрудоспособност (dauerhaften Arbeitsunfähigkeit)
Ако способността за работа намалее (krankheitsbedingten Leistungsminderung)
При лошо поведение (Verhaltensbedingte Kündigung)

Post Reply